http://www.alectia.com/
http://www.alectia.com/wp-content/themes/alectia/
DA
Dansk
English
русский язык
Español
766
template
DA
Cookies
Cookies
Denne hjemmeside anvender cookies. Som bruger accepterer du, at vi gemmer cookies i din browser.
Denne hjemmeside anvender cookies. Som bruger accepterer du, at vi gemmer cookies i din browser. Informationen som indsamles er anonym og indeholder ingen personlige oplysninger.

Du er som bruger af denne hjemmeside anonym. Vi bruger cookies af tekniske grunde og for at forbedre brugeroplevelsen.

En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på en brugers pc, tablet, smartphone el.lign. med det formål at indhente data om brugeradfærd på hjemmesiden.

Vi bruger primært cookies til at måle trafik på vores hjemmeside og for at lette deling til sociale medier. Ligeledes bruges oplysninger om geografi, så hjemmesiden vises i det mest relevante sprog.

De indsamlede oplysninger indeholder ingen personlige informationer og kan ikke spores af ALECTIA.

1
2014-04-30 14:52:37
2014-04-30 12:52:37
publish
2014-07-14 11:26:05
2014-07-14 09:26:05
Cookies
Cookies
3187
593
555
558
560
556
Home
Forside
forside
593
Services
Ydelser
ydelser
555
Projects
Projekter
projekter
560
Career
Karriere
karriere
558
About
Om ALECTIA
om alectia
the_title: Bryggerier
the_id: 1038
slug: da/ydelsesomrader/bryggerier-da
slug_basename: bryggerier-da
the_post_type: service_area
post_type_slug: service_area
pos:
1038
service_area
DA
Proces
Bryggerier
ALECTIA er en førende rådgiver for den internationale bryggeriindustri. Vi kombinerer en dybdegående kommerciel forståelse for bryggeridrift med indgående teknisk indsigt og erfaring. Vi besidder viden om bryggeribranchen, som ikke er at finde i nogen anden virksomhed i verden.
http://www.alectia.com/wp-content/uploads/2014/05/Industriel-produktion.jpg

Vores rådgivning kombinerer en solid forretningsforståelse af bryggeridrift med kompetencer inden for procesoptimering, drift og produktion. For vores kunder resulterer det i en bedre bundlinje, bæredygtige løsninger og en høj produktkvalitet.

Uanset hvor i verden vi arbejder, er det vores mål at levere en ydelse, der gør vores kunder mere succesfulde. Vi rådgiver om alt fra omfattende moderniseringsprojekter til udvidelse af produktionsanlæg og opførelse af helt nye bryggerier fra grunden.

De masterplaner, vi udarbejder sammen med vores kunder, er baseret på langsigtede tekniske og forretningsmæssige analyser. På den måde kan vores kunder høste frugten af vores rådgivning mange år fremover.

ALECTIA leverer løsninger, der forbereder kunden på fremtidens udfordringer – bæredygtige løsninger med lavere vand- og energiforbrug, mindre spild og bedre produktkvalitet.

I brochuren nedenfor kan du læse mere om vores rådgivning til bryggeriindustrien.

1050
contact
DA
Michael G. Behrens
Bryggerier
Forretningsdirektør
+45 27 618 507
mcbe@alectia.com
http://www.alectia.com/wp-content/uploads/2014/06/mcbe_sh.jpg
1
2014-06-02 13:13:30
2014-06-02 11:13:30
publish
2014-07-22 13:45:53
2014-07-22 11:45:53
0.001
2204
service
DA
Proces
Bryggerier
ALECTIA Brewing Benchmark Club (ABBC)
ALECTIA har lanceret en ny verdensomspændende benchmarking-klub baseret på vores 35 års erfaring som rådgivere i bryggeribranchen. ALECTIA Brewing Benchmark Club (ABBC) tilbyder bryggerier en enestående mulighed for at optimere deres forretning og samtidig bidrage til en bæredygtig udvikling af branchen. Det er gratis at deltage, og alle data behandles anonymt. Klik og tilmeld dig ALECTIA Brewing Benchmark Club i dag.

Alectia Brewing Benchmark Club

Fordele
Bryggerier, der deltager i ALECTIA Brewing Benchmark Club, får adgang til værdifuld viden om deres performance sammeholdt med andre bryggerier af samme størrelse og inden for samme region. ALECTIAs benchmarking-rapporter tilbyder dermed bryggerier afgørende indsigt i, hvor det er muligt at forbedre bryggeriets performance, hvad enten der er tale om reduktion af vandforbrug eller optimering af forsyningskæden.

ALECTIAs unikke viden sikrer statistiske valide data, og vi garanterer samtidig deltagerne fuld anonymitet.

Vores analyse er baseret på syv benchmarking KPI’er;

Tabel 1 – KPI’er

ABBC KPI
Ekstrakttab
Pakkelinie-effektivitet
Varelagerdækning (dage)
Elforbrug
Vandforbrug
Varmeforbrug
Produktivitet / fuldtidsansat


Det leverer vi

 • Bryggerier, der deltager i ALECTIA Brewing Benchmark Club, modtager en benchmarking rapport for bryggerier af samme størrelse og fra den region, hvor det er tilmeldt. Rapporten viser udelukkende resultaterne for KPI’er, der er indrapporteret i den relevante kategori.
 • Hvert bryggeri modtager en individuel rapport, som viser bryggeriets resultater i forhold til KPI-intervallet.

Sådan gør vi

 • Hvert bryggeri deltager anonymt i én af de fire størrelsessegmenter og i én region, som vist i tabel 2 og 3. Dermed opnår vi en specifik og valid datasammenligning i forhold til størrelse, regionale og kulturelle parametre m.m.

Tabel 2 – definerede størrelsessegmenter for ABBC:

Størrelse (mill. hl / år)  
0,0 – 0,1
0,1 – 1,0
1,0 – 3,0
> 3,0

 

Tabel 3 – definerede regioner/kontinenter for ABBC:

Regioner / kontinenter
Afrika
Nord- og Sydamerika
Asien
Australien
Europa

 

 • For bryggerigrupper med flere bryggerier anbefaler vi, at I tilmelder KPI’er fra flere forskellige kategorier (regioner/ størrelser) for at opnå den størst mulige indsigt i det enkelte bryggeris performance.
 • Deltagelse i ABBC kræver ikke, at der indrapporteres data for alle syv udvalgte KPI’er. Som deltagere er I frit stillet til kun at indrapportere de KPI’er, I kan fremskaffe eller har interesse i.
 • ALECTIA forbeholder sig retten til at justere i kategorierne for at  sikre en statistisk robust benchmarking rapport.
 • Vi har lavet en overordnet KPI definition, som indgår i det excel-værktøj, som sendes ud i forbindelse med indrapportering.

Sådan kommer du videre
Ønsker du at tilmelde dit bryggeri, beder vi dig udfylde og indsende nedenstående formular. Du vil så modtage et excel-ark, som du bedes udfylde med relevante data og sende retur.

Sign up today (non-binding)
E-mail
First name
Last name
Brewery name
Company e-mail
Country
Phone
contact
928
Christian Luxhøj
contact
939
Michael Knoth
62
2014-07-01 16:27:10
2014-07-01 14:27:10
publish
2014-10-29 11:42:04
2014-10-29 10:42:04
3
1595
service
DA
Proces| Miljø, Energi og Vand
Bryggerier| Fødevarer| Industriel produktion| Klima og spildevand| Vandforsyning| Mejerier| Farma
Afløb og spildevand
ALECTIA har en mange års erfaring med afløb og spildevand. Vi tager udgangspunkt i vores kompetencer og viden om hele afløbs- og spildevandssystemet for at opstille robuste beslutningsgrundlag og vidensbaserede dialoger.

Vores erfaring og kompetencer anvendes hos et bredt spektrum af kunder, heriblandt:

 • Kommuner
 • Forsyninger
 • Industrikunder
 • Boligselskaber
 • Hospitaler og andre store lodsejere

Sammen med vores kunder arbejder vi hen imod at implementere økonomisk, energi- og miljømæssigt fornuftige løsninger, der imødegår de forventede klimaændringer.

På spildevandsområdet har vi desuden en lang række erfarne medarbejdere, der projekterer, udbyder og fører tilsyn med implementering af nye spildevands- og regnvandsledninger samt LAR- og skybrudsanlæg.

ALECTIAs typiske ydelser omfatter bl.a.:

 • Pumpestationer
 • Sluseanlæg
 • Ledningsanlæg i byen og land
 • Hydraulisk modellering af afløbssystemer
 • Regn- og spildevandsbassiner
 • Afløbs- og spildevandsplanlægning
 • Sporing af uvedkommende vand
 • Separatkloakering
 • Rensning af industrispildevand
 • Tilstandsvurdering af ledningsnet
 • Tilstandsvurdering af renseanlæg og pumpestationer
 • Vejafvanding
 • Kloakering af det åbne land
contact
945
Karsten Nielsen
62
2014-06-17 11:30:07
2014-06-17 09:30:07
publish
2014-08-13 09:05:29
2014-08-13 07:05:29
3
1505
service
DA
Proces
Bryggerier| Fødevarer| Mejerier
Anlægsautomation
ALECTIA har en dokumenteret referenceliste for udvikling og optimering af pålidelige automationsløsninger til produktionsanlæg.
http://www.alectia.com/wp-content/uploads/2014/06/proces_automation_diagram_900px.jpg

ALECTIAs ingeniører er eksperter i automationsløsninger som en integreret del af ydelserne inden for:

 • Masterplaner
 • Konceptdesign
 • Projektering
 • Udbud
 • Tilbudsevaluering og kontraktforhandlinger
 • Projektopfølgning
 • Test og idriftsættelse
 • Auditering
 • Optimeringsprojekter

Gennemgang af automationsstrategi ud fra følgende perspektiver

 • Styresystem (automationsniveau, strategi, konfiguration, SCADA system, PLC system osv.)
 • MES system
 • Elektriske installationer
 • Instrumentering
 • Flowdiagrammer
 • Procesbeskrivelser og kravspecifikationer
 • Test og idriftsættelse
 • Budgettering
 • Tidsplaner / planlægning af implementering af automationsstrategien

Auditering af automationssystemer
En auditering af automationssystemer kombineres ofte med en gennemgang af hele processen, men udføres også alene.

Auditering af automationsdelen er en vigtig brik i en masterplan, og vurderingen skal gerne tilpasses ledelsens mål for forretningsudvikling og dens behov for information om produktionen og produktionsplanlægning/udnyttelse af udstyr.

Fokusområde ved auditering af automation

 • Automationfunktioner og –platforme
 • Automationsniveau i processen
 • Forventet levetid på systemer og undersystemer
 • Overensstemmelse med lokale regler og internationale standarder
 • Backup og dokumentation af systemet
 • Er de oplysninger systemet leverer tilstrækkelige og de rette?
 • Hvilke ressourcer bruges for at opnå og anvende oplysningerne, og bruges de korrekt?
 • Kan platformene holdes ved lige og er de opdaterede?

 

contact
1050
Michael G. Behrens
contact
943
Rolf Pedersen
contact
941
Olav Vind Larsen
1
2014-06-16 13:44:51
2014-06-16 11:44:51
publish
2014-09-25 12:01:33
2014-09-25 10:01:33
3
1436
service
DA
Proces
Fødevarer| Industriel produktion| Bryggerier| Farma| Mejerier
Arbejdsmiljø på byggepladsen
Arbejdsmiljø har høj prioritet i alle vores forretningsaktiviteter.

Effektiv sikkerhedsledelse på arbejdspladsen er afgørende, men mange organisationer finder det stadig svært at forstå de lovgivningens krav. Her kan ALECTIA hjælpe.

Vores service er designet til at forbedre sikkerheden på arbejdspladsen, begrænse risici og derved spare på omkostningerne.

Vi assisterer vores kunder på alle projektniveauer, fra planlægning og myndighedsbehandling til design og konstruktion og videre gennem hele den driftsmæssige livscyklus.

Vores medarbejdere har grundig viden og erfaring med EUs og andre nationale myndighedskrav, og de er alle i stand til at assistere vores kunder med konsekvensvurderinger, feasibility-studier, overholdelse af love og regler og implementeringsprogrammer. Vores kernekompetence er arbejdsmiljørelateret projektledelse, og vi er stærke i at yde effektiv service på højt professionelt niveau.

En bygherres ansvar for sikkerhed og sundhed under et byggeri kan ikke overdrages til andre, men bygherren kan lade andre udføre de opgaver, der følger med ansvaret.

contact
941
Olav Vind Larsen
contact
943
Rolf Pedersen
contact
1050
Michael G. Behrens
contact
942
Peter Lau-Jensen
1
2014-06-11 15:52:59
2014-06-11 13:52:59
publish
2014-06-11 15:52:59
2014-06-11 13:52:59
3
1055
service
DA
Proces
Bryggerier| Fødevarer| Mejerier
Business case og økonomisk analyse
Når ALECTIA udfører en business case og en økonomisk analyse, er det baseret på branchekendskab. Vores konsulenter forstår jeres forretning indefra, og en business case er derfor kendetegnet ved den sikkerhed og risikominimering, der giver ro i sindet.

Business case
En business case understøtter strategiske beslutninger med fakta og økonomiske data og visualiserer og beregner alle fordele og risici i relation til den strategiske beslutning.Med en business case bygget på gennemprøvede teknikker bliver en masterplan eller en forretningsplan mere troværdig. Fakta, økonomiske data og klarhed understøtter og dokumenterer konklusionerne.

En business case:

 • Viser rationalet for at iværksætte et projekt
 • Fanger objektive og subjektive karakteristika ved et foreslået projekt
 • Sætter scenen for projektet
 • Hjælper beslutningstagere med at vurdere et specifikt projekt, før det påbegyndes
 • Får organisationen til at engagere sig i gennemførelsen af forretningsideer
 • Udvikler en kultur funderet på økonomisk ansvarlighed og rationel tænkning

Økonomisk analyse
IFEM (Industrial Feasibility & Evaluation Model) er en ALECTIA model, der bygger på krav og modelstrukter fra UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation).

 • IFEM kan anvendes til analyse og vurdering af investeringsprojekter inden for ALECTIAs kerneforretningsområder.
 • Alle leverancer er økonomiske, baseret på både teknisk og procesrelateret knowhow.
 • IFEM omfatter en følsomhedsanalyse af alle vigtige forudsætninger.
 • Modellen er lavet i Microsoft Excel og er blevet udbygget gennem en lang årrække. Der er stærkt fokus på dokumentation og sporbarhed.

Modellens hovedmodul bearbejder finansielle og økonomiske data, udarbejder finansielle og økonomiske  oversigter og figurer, samt beregner præstationsmål, fx:

 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Pengestrømsanalyse
 • Nutidsværdi (NPV)
 • Realrenteafkast (IRR)
 • Afkast af nettoaktiver (RONA)
 • Tilbagebetalingstid
 • Akkumuleret udbytte
 • Følsomhedsanalyse
 • Udvikling i nøgletal og KPI’er

Udvikling af forretningsplan
En gennemprøvet leverance, der vurderer mulighederne for gennemførelse i markedet og økonomisk.

Markedsanalyse

 • En anbefaling af, hvordan kunden bør positionere sig på markedet for at opnå maksimalt udbytte

Produktstrategi og -program

 • Strategi for, hvordan markedet gribes an, og hvordan produktet sælges
 • Anbefalinger af optimalt produktmix og salgskanaler

Økonomisk gennemførlighed

 • IFEM-modellen afdækker de økonomiske aspekter ved at starte projektet op og drive det
 • Finansielle og økonomiske oversigter
 • Grafiske fremstillinger
 • Præstationsmål
contact
1050
Michael G. Behrens
contact
943
Rolf Pedersen
contact
941
Olav Vind Larsen
1
2014-06-02 13:50:01
2014-06-02 11:50:01
publish
2014-06-09 16:18:16
2014-06-09 14:18:16
3
1438
service
DA
Proces
Bryggerier| Farma| Fødevarer| Industriel produktion| Mejerier
Design af produktionsanlæg
ALECTIA ved, hvor vigtige godt design og layout af et produktionsanlæg er. Det betyder både noget for fremstillingsprocessens effektivitet og for fremtidens krav til fleksibilitet og medarbejdernes trivsel. Vi rådgiver meget gerne om, hvordan et design bliver optimalt.

Det grundlæggende formål med et design er at sikre et godt flow af produkter, materialer, personer og informationer gennem anlægget. Anlægget er det areal, hvor produktionen finder sted, og layout og design af dette areal har stor indflydelse på, hvordan arbejdet udføres. Nøglen til et godt layout er integration af behov for materialer, mennesker og procesudstyr på en sådan måde, at de tilsammen skaber et velfungerende system.

Med ALECTIAs mangeårige erfaring rådgiver vi gerne om de faktorer, som skal overvejes ved ny- og ombygninger.

Udvidelsesmuligheder
Alle produktionsanlæg skal designes, så de så vidt muligt kan udvides og imødekomme fremtidige krav. Vi ved af erfaring, hvor vigtigt et fleksibelt layout er.

Logistik
Designet af et produktionssted bør afspejle betydningen af et logisk procesflow. Ideelt set bør et layout vise, hvordan råvarer kommer ind i den ene ende, og det færdige produkt forlader anlægget i den anden ende.

Krydsende og ulogisk trafik mindsker effektiviteten og kan indebære en hygiejnerisiko.

Hygiejneplaner
Fabrikker, der producerer og håndterer fødevarer, farmaceutiske produkter o.l. skal planlægges, bygges og udstyres i overensstemmelse med hygieniske designprincipper. Zoneinddeling, rengøringsvenlighed og flow er nogle af nøgleordene.

Pladsudnyttelse
Designet af produktionsanlæg skal sikre optimal udnyttelse af lagre og produktionsarealer, tilstrækkeligt brede vognbaner osv.

Medarbejdere
Medarbejderens tilfredshed har stor indvirkning på produktionseffektiviteten. Et godt design af produktionsanlægget med lyse vaskbare vægge, udkig til opgivelserne og plads nok at arbejde på kan øge tilfredsheden og effektiviteteten hos personalet.

Salgsfremmende værdi
Hvis det forventes, at fabrikken ofte skal modtage besøgende (kunder, leverandører, investorer osv.), er det vigtigt at tage hensyn til dette i produktionsanlæggets design.

Sikkerhed og sundhed
Sikkerhed og sundhed skal indarbejdes i produktionsdesignet i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifter og andre myndighedskrav.

contact
943
Rolf Pedersen
contact
941
Olav Vind Larsen
contact
942
Peter Lau-Jensen
contact
1050
Michael G. Behrens
1
2014-06-11 16:15:16
2014-06-11 14:15:16
publish
2014-06-11 16:16:44
2014-06-11 14:16:44
3
1267
service
DA
Proces
Bryggerier| Farma| Fødevarer| Mejerier
Etablering af nye produktionsfaciliteter
Brug vores unikke evne til at kombinere det bedste inden for tekniske løsninger og industriarkitektur - for et optimeret anlæg.

Med ALECTIA som uafhængig konsulent bliver jeres planer forvandlet til et optimeret anlæg.

Vores ydelser omfatter design af bygninger, proces, procesudstyr, forsyninger, logistik og spildevand.

Design- og planlægningsprocessen starter med en masterplan og går gennem stadierne konceptdesign, projektering, detailprojektering, byggeledelse, opfølgning på byggepladsen, idriftsættelse og aflevering. Vores assistance omfatter alle faser i et projekt.

Vores kompetencer omfatter følgende specialister i design til fremstillingsvirksomheder: arkitekter, branchespecifikke ingeniører, ingeniører inden for byggeri, maskiner, automatisering og forsyninger, projektledere, byggeledere og industrikonsulenter.

Vores ydelser omfatter arbejdsmiljøaspekter og arbejde for lavt energiforbrug. Overordnede miljømæssige spørgsmål tages med i forbindelse med planlægning, anvendelse og fx spildevandsrensning.

Værdiforøgelse med ALECTIAs ydelser
ALECTIA inkluderer altid praktiske og økonomiske løsninger, der også opfylder krav til hygiejnisk zoneinddeling og lave vedligeholdelsesomkostninger.

Vi er unikke i vores evne til at kombinere det bedste inden for tekniske løsninger og arkitektur og dækker både overordnet planlægning og detaljeret design af enkeltfunktioner.

Gennem hele projektet sørger ALECTIA for, at den aftalte økonomiske ramme, budgetter og tidsplan holdes på sporet, overvåges og udføres i henhold til kontrakterne.

Med ALECTIA som rådgiver kan vores kunder fokusere på deres daglige forretning.

Det leverer ALECTIA
Vores leverancer kan omfatte den komplette rådgivningspakke eller en del heraf efter kundens ønsker og behov – fra den allerførste idé og skitse til idriftsættelse og aflevering.

contact
1050
Michael G. Behrens
contact
942
Peter Lau-Jensen
contact
941
Olav Vind Larsen
contact
943
Rolf Pedersen
1
2014-06-06 11:05:29
2014-06-06 09:05:29
publish
2014-06-09 16:27:28
2014-06-09 14:27:28
3
1543
service
DA
Proces
Bryggerier| Farma| Fødevarer| Industriel produktion| Mejerier
Hygiejne og fødevaresikkerhed
Hygiejne og fødevaresikkerhed er altafgørende for optimal drift af en fødevarevirksomhed, og kravene til hygiejne og fødevaresikkerhed er stadigt voksende.
http://www.alectia.com/wp-content/uploads/2014/06/proces_hygiejne_tegning_dk_900px.jpg

ALECTIA tilbyder en række konsulentydelser inden for området, så kunden gennem en effektiv hygiejnestyring kan opfylde alle relevante myndighedskrav til hygiejne og fødevaresikkerhed samt kundebehov og kundeforventninger til hygiejnen.

Opgaverne inden for hygiejnesikring af fødevarevirksomheder og fødevareproduktioner omfatter bl.a.:

 • Hygiejneanalyser af produkt- og personale flow samt layout
 • Hygiejnisk design
 • Optimering af produkt- og personaleflow samt layout
 • Opbygning af HACCP/egenkontrolsystemer
 • Intern auditering
 • Kundekrav
 • EU-forskrifter og -direktiver
 • USDA-direktiver
 • Individuelle kunders hygiejnestandarder

Analysesystemet
ALECTIA har udviklet et enkelt og effektivt analysesystem, dels som et praktisk hjælpemiddel i arbejdet og dels som en pædagogisk illustration af de hygiejnemæssige problem­stillinger.

Analysesystemet er baseret på en entydig definition af de enkelte hygiejnekategorier i en fødevarevirksomhed ved hjælp af farvekoder (som i et trafiklys).

Rød farve: symboliserer skærpede hygiejnekrav og tilsvarende strenge adgangskriterier til de pågældende områder. Anvendes for uindpakket, varmebehandlet kød eller kødprodukter, klar til konsum.

Gul farve: symboliserer almindelig høj hygiejnestandard og tilsvarende adgangskriterier. Anvendes for uindpakket, råt kød tilsat krydderier og andre hjælpestoffer, dvs. kød der skal underkastes yderligere (konserverende) behandling før konsum.

Grøn farve: symboliserer lav hygiejnisk risiko og lempelige adgangskriterier. Anvendes for emballage, emballerede varer mv.

Ud over de 3 hovedfarver anvendes 7 supplerende farver til forskellige hygiejnekategorier.

Farvesystemet er udviklet med udgangspunkt i kød- og fiskeforarbejdende virksomheder, men kan tilpasses alle fødevarevirksomheder.

Hygiejneplaner
ALECTIA udarbejder hygiejneplaner, som er grundplaner af virksomheden, hvor den hygiejnemæssige status af aktiviteterne i de enkelte lokaler eller områder er angivet med en farveskravering. Et salterum får gul skra­vering, et slicerum for kogte varer får rød og et færdig­varelager med emballerede varer får grøn skravering.

Er to eller flere hygiejnekategorier blandet i et område, bliver skraveringen flerfarvet. Hvis der f.eks. i samme lokale foregår indpakning og kartonemballering af fersk kød og kogte produkter, vil lokalet fremstå med både grøn, blå og rød skravering.

Efter en optimering af virksomheden (omlægning af proceslinjer, indførelse af skillevægge o. lign.) vil hygiejneplanen vise et farvelagt layout, som illustrerer det mest optimale og hygiejniske procesflow i virksomheden.

Områder, hvor der ønskes en ekstraordinær høj standard, (defineret som højrisikoområder) markeres på hygiejneplanerne med krydsskravering i samme farver, som i øvrigt anvendes for de pågældende varetyper.

Procesdiagrammer
I procesdiagrammer anvendes farvesystemet til at angive hygiejnestatus eller ændring af hygiejnestatus for de enkelte processer. Procesdiagrammet opbygges som et kassediagram, hvor hver kasse har en farvet ”indgangsbjælke” og en farvet ”udgangsbjæl­ke”. Forbindelsen mellem kasserne er ligeledes farvet.

Hvis et procestrin ændrer produktets hygiejnestatus, vil der være forskel på farven af ind- og udgangsbjælken.

HACCP
Med HACCP-systemet arbejdes der med produktets ”indre” hygiejnestatus og med de faktorer, som påvirker denne, herunder bakteriologiske, temperaturmæssige og andre fysiske påvirkninger samt hjælpestoffer, uønskede fremmedstoffer og fremmedlegemer.

HACCP-systemet er baseret på en risikoanalyse (fareanalyse) for hver produktionsproces og fokuserer på de “Critical Control Points” (CCP) i processen, hvor det er muligt at styre de væsentligste risici og afhjælpe afvigelser. En række mindre kritiske kontrolpunkter fastlægges baseret på “Good Manufacturing Practice” (GMP).

contact
942
Peter Lau-Jensen
contact
1050
Michael G. Behrens
contact
943
Rolf Pedersen
contact
941
Olav Vind Larsen
1
2014-06-16 15:40:15
2014-06-16 13:40:15
publish
2014-07-03 11:06:26
2014-07-03 09:06:26
3
1273
service
DA
Proces
Bryggerier| Industriel produktion| Farma| Fødevarer| Mejerier
Konceptdesign og projektering
Med ALECTIAs konceptdesign og projektering er du som kunde sikret en solid teknisk løsning med integration mellem produktionsudstyr og bygning samt et godt grundlag for det efterfølgende udbudsmateriale både hvad angår funktionalitet, kapacitet og kvalitet.

Konceptdesign
Går I med planer om at opføre et helt nyt anlæg eller iværksætte en større opgradering af eksisterende anlæg?

ALECTIA har en dokumenteret referenceliste i udformning af konceptdesigns, hvor kontaktflader og integration mellem produktionsudstyr og bygning giver en solid teknisk løsning og det optimale layout. Konceptdesign gør et industrianlæg mere fleksibelt og forhindrer overflødig plads og ressourcespild.

Formålet med ALECTIAs konceptdesign er at sikre, at forskellige muligheder, teknologiske løsninger, ideer og alternativer indkredses og vurderes inden for det omfang, som kunden definerer for projektet. Konceptdesign omfatter anlægsinvesteringer, tidsplan og driftsomkostninger – og understøtter dermed en kvalificeret beslutningstagen.

Værdiforøgelse med konceptdesign
Nogle køreplaner er mere lige end andre:

 • ALECTIAs konceptdesign giver et klart overblik over projektet og er et godt udgangspunkt for at kunne tage beslutninger om det fremtidige projektforløb. Beslutningsstøtte gives som anbefalinger fra rigtige specialister, der dokumenterer rationalet bag og de forskellige hensyn i specifikke notater.

Alle hjul behøver et nav:

 • Et ALECTIA Konceptdesign bliver et fælles referencedokument, der kan bruges både internt og eksternt.

Ingen skjult dagsorden

 • Vi skitserer, hvordan driftsresultater i nye og i eksisterende anlæg kan forbedres, hvis man gennemgår processer og idegrundlag.
 • ALECTIAs konceptdesign er et godt grundlag for investeringsprogrammet med høj grad af team-medejerskab og deling af de sidste nye ideer.

Det leverer ALECTIA
ALECTIAs konceptdesign er et sæt dokumenter, som indeholder beskrivelser, tegninger og beslutningsstøtte-notater.

 • Klar beskrivelse af jeres målsætning, mål og planlægningsforudsætninger.
 • De overordnede kapacitetskrav for alle projektets funktioner vises i overskuelige blokdiagrammer.
 • Evaluering af alternative teknologiske løsninger dokumenteres om nødvendigt ved hjælp af beslutningsstøtte-notater.
 • Der leveres en liste over alt nødvendigt hovedudstyr, og der foreslås løsninger inkl. anbefalinger.
 • Basale bygningsprincipper præsenteres af en arkitekt med speciale i bygninger til procesanlæg inkl. 3D animationer (tilfvalg).
 • Anlægsinvesterings- og driftsomkostningsbudgetter, yderligere potentiale for anlægsopgradering og implementeringsplan er inkluderet.

Sådan gør vi
ALECTIAs projektteam arbejder både i marken og hjemmefra. De er i tæt daglig kontakt med alle niveauer i kundens organisation og kan trække på ALECTIAs øvrige ressourcer i hele verden.

 • Vi gennemfører interviews og workshops hos kunden for at fastlægge formål og planlægningsforudsætninger
 • Vi udfører kapacitetsberegninger
 • Vi holder møder, hvor alternative teknologiske løsninger og layoutforslag diskuteres og godkendes
 • Vi udfører en værdianalyse for at reducere anlægsinvesteringen og optimere designet
 • Vi holder regelmæssige statusmøder for at sikre, at der stadig er enighed om de løsninger, man er kommet frem til
 • Vi udarbejder en konceptdesign-rapport

Projektering
Formålet med ALECTIAs projektering er at identificere og dokumentere alle basale krav til det nye projekt. Intet må overlades til tilfældet – fra den tekniske løsning og anlægsinvesteringen til tidsplanen for alle projektets funktioner.

Hvis projekteringen bygger videre på et netop afsluttet konceptdesign, er de bedste teknologiske løsninger allerede afklaret. Ellers vil projekteringen også finde og vurdere alternative teknologiske løsninger.

Projektering er et godt grundlag for det efterfølgende udbudsmateriale, fordi det beskriver alle funktioner, både hvad angår funktionalitet, kapacitet og kvalitet.

Projektering kan udarbejdes og leveres på 6-10 uger.

Værdiforøgelse med et projektering
Vi sætter jeres nye anlæg i fokus:

 • Projektering giver et klart billede af, hvad man kan forvente sig, når projektet igangsættes

Sammen med os er det lige ud ad landevejen at tage de store beslutninger:

 • Kundens beslutningstagere kan bruge projektering som et uundværligt værktøj, der bliver et fælles referencedokument både internt og eksternt, specielt hvis lokale bygningsrådgivere efterfølgende bliver inddraget
 • Vi reducerer stress og fremmer harmonien
 • Projektering fremmer en høj grad af engagement hos kundens team, takket være ALECTIAs inkluderende arbejdsmetode

Det leverer ALECTIA
Projektering giver jeres visioner form. Det sker ved, at parametre defineres, så den efterfølgende projektgennemførelse er solidt forankret.

 • Der aftales en grundig og fuldstændig definition af projektformål og målsætning
 • Dokumentation for alle planlægningsforudsætninger samles
 • Udstyr til alle funktioner, alle kapaciteter og dimensioner på anlæg, byggeplads og bygninger samt fællesfunktioner bliver beskrevet i blokdiagrammer
 • Procesløsninger bliver analyseret, beskrevet og illustreret ved flowdiagrammer
 • Byggepladsen, bygninger og fællesfunktioner (kvalitetskontrol, vedligeholdelse, faciliteter osv) vises i overskuelige layouts og sektionstegninger og 3D animationer (tilvalg)
 • Anlægsinvesterings- og driftsomkostningsbudgetter vurderes på et overordnet niveau
 • Der udarbejdes en realistisk implementeringsplan, som overholder de ønskede mål

Sådan gør vi
ALECTIAs projektteam arbejder både i marken og hjemmefra. De er i tæt daglig kontakt med alle niveauer i kundens organisation og kan trække på ALECTIAs øvrige ressourcer i hele verden.

 • Vi gennemfører interviews og workshops på stedet for at fastlægge mål og planlægningsforudsætninger
 • Vi gennemfører workshops hvor vi diskuterer kapacitetskalkulationerne
 • Vi holder møder for at diskutere og blive enige om alternative teknologiske løsninger, flowdiagrammer og layoutforslag
 • Vi udfører en værdianalyse for at udfordre teamet
 • Vi udarbejder anlægsinvesteringsbudgettet under hensyntagen til de planlagte præstationsstandarder
 • Vi holder regelmæssige statusmøder for at sikre, at der stadig er enighed om de løsninger, man er kommet frem til
 • Vi udarbejder og leverer en projekterings- rapport
contact
942
Peter Lau-Jensen
contact
941
Olav Vind Larsen
contact
1050
Michael G. Behrens
contact
943
Rolf Pedersen
1
2014-06-06 13:03:29
2014-06-06 11:03:29
publish
2014-06-09 11:22:16
2014-06-09 09:22:16
3
1434
service
DA
Proces
Bryggerier| Farma| Fødevarer| Industriel produktion| Mejerier
Kontraktstyring
Kontraktstyring sikrer, at alle ændringer, som kan have indflydelse på jeres projekts kontrakter, bliver registreret og håndteret i tide og til jeres tilfredshed.

Værdiforøgelse med kontraktstyring
Vores kontraktstyring giver værdi ved at minimere jeres kontraktuelle risici og giver sikkerhed for, at leverandørernes kontraktforpligtelser opfyldes 100 pct., selv i tilfælde af et stort antal projektændringer.

ALECTIAs mangesidede ekspertise sikrer, at en leverandørs indvendinger mod at opfylde kontrakten kan imødegås objektivt og med indgående kendskab til de relevante faglige kompetencer.

Det leverer ALECTIA
Designkoordination:

 • Vores eksperter hjælper med at afholde designkoordinationsmøder med de forskellige leverandører. ALECTIA sikrer den tekniske designkoordination mellem de forskellige kontrakter.

Vurdering af ændringer i leveringsomfang:

 • ALECTIA vurderer foreslåede ændringer i leveringsomfang fra en teknisk synsvinkel, og om de evt.  påvirker omkostninger, tid og grænseflader, fx ved at udarbejde memoer om følgevirkningerne.

Opfølgning på leverandørens leverance:

 •  ALECTIA tjekker selv op på leverandørerne og sikrer, at de lever op til deres forpligtelser. Det sker ved at måle, rapportere og logge alle aftalte ændringer til leveringsomfang og revisioner til kontraktporteføljen.

Sådan gør vi
ALECTIAs kontraktstyring udføres som regel dels ved overvågning og møder på byggepladsen og dels som skrivebordsarbejde og via telefonmøder.

contact
943
Rolf Pedersen
contact
941
Olav Vind Larsen
contact
942
Peter Lau-Jensen
contact
1050
Michael G. Behrens
1
2014-06-11 15:34:01
2014-06-11 13:34:01
publish
2014-06-11 15:34:01
2014-06-11 13:34:01
3
1247
service
DA
Proces
Bryggerier| Farma| Fødevarer| Industriel produktion| Mejerier
Masterplan og dynamisk masterplanning
En masterplan giver en nøje udtænkt køreplan, der kan gøre den overordnede strategi til en udviklingsplan for produktions-, forpaknings- og supply chain-faciliteter.

Hvordan kan strategien oversættes til en holdbar plan for produktionsapparatet?
Alt for mange anlægsinvesteringsprojekter påbegyndes uden hensyntagen til, hvordan en beslutning baseret på en kort tidshorisont kan have langsigtet effekt på fabrikkens fleksibilitet, kapacitet og muligheder.

En beslutning om investeringer bør tage hensyn til den langsigtede idé med anlægget og fremtidige produktionskrav. En masterplan er det værktøj, der sikrer, at de rigtige beslutninger for anlæggets udvikling tages – og således danner grundlag for en fremtidig fleksibel udvikling af produktionsanlægget, så man undgår de enorme omkostninger til re-allokering af manglende produktionskapacitet.

Formålet med en masterplan er at etablere en køreplan til udvikling af produktionsanlægget, således at udvidelsestrinene kan gennemføres i sammenhæng med salgsprognoserne.

Masterplanen er et dynamisk værktøj i beslutningsprocessen, og den opdateres ofte årligt som en del af virksomhedens årlige planlægningscyklus.

En masterplan giver en klar indikering af kommende investeringsfaser. Den afklarer milepæle. Den reducerer anlægsinvesteringer og driftsomkostninger, idet den muliggør forhåndsplanlægning.

Masterplanen omfatter alle funktioner inden for produktion, forpakning, oplagring, logistik, forsyningstjenester, spildevand og bygninger. Den udpeger flaskehalse og mangler og lægger en plan for nødvendige tiltag. Den budgetterer anlægsinvesteringer til imødegåelse af fremtidige krav.

En masterplan udarbejdes og leveres på fire til seks uger.

Værdiforøgelse med en masterplan

Forståelse af de reelle behov:

 • ALECTIAs masterplan indfanger og beskriver, hvordan man kan adressere alle reelle produktionsbehov i virksomheden. Den giver et klart og sagligt overblik over, hvordan man kan udvikle et eksisterende anlæg bedst muligt for at opfylde disse behov.

Alt taget i betragtning:

 • Masterplanen fremmer en smidig og udstrakt organisatorisk buy-in takket være ALECTIAs arbejdsproces i rådgivningen. Den fremmer intern og ekstern kommunikation om udvikling af anlægget.

Det leverer ALECTIA
En masterplan, der giver en forestilling om den fremtidige udvikling – en oversigt over udstyrsbehov og anlægsinvesteringsbudgetter. ALECTIA leverer en komplet masterplan med planlægningsforudsætninger, beskrivelser, tegninger, beregninger og implementeringsplan.

 • Udstyrsliste over eksisterende hovedudstyr samt hovedudstyr, der skal anskaffes, inkl. kapaciteter og driftsforudsætninger
 • Samlet vurdering af bygninger og anbefalinger af, hvordan virksomheden kan udvikles
 • Overordnet layout-løsning, der viser trinvise udviklingsscenarier
 • Overordnede anlægsinvesteringer samt kapaciteter og driftsforudsætninger
 • Overordnede driftsomkostninger samt kapaciteter og driftsforudsætninger
 • 3D-animation af løsningen (tilvalg)

Sådan gør vi
ALECTIAs projektteam arbejder hos kunden og holder tæt daglig kontakt med alle niveauer i organisationen. Teamet i marken kan trække på support fra vores specialister rundt om i verden.

 • ALECTIA foretager interviews og workshops ud fra en forud fastsat tidsplan med det formål at nå til enighed om og dokumentere det nuværende anlægs udformning, foretrukken fremtidig teknologi og driftsbetingelser.
 • Vi anvender vores software-værktøjer til at bearbejde informationen, beregne kapaciteter og pladsbehov, samt klarlægge anlægsinvesteringer og driftsomkostninger.
 • Vi holder regelmæssige statusmøder for at sikre, at kundens team er enig i de løsninger, der udvikles.
 • Vi udarbejder masterplanen, relevante rapporter og præsentationer.

Dynamisk masterplanning
Dynamisk masterplanning integrerer kapacitetsplanlægning, budgettering af anlægsinvesteringer og driftsresultater på tværs af flere lokaliteter på en dynamisk måde.

Formålet med dynamisk masterplanning er at forenkle arbejdet med kapacitetsplanlægning og budgettering af anlægsinvesteringer. ALECTIA ser sin mission i at tilbyde et gennemført overblik og mulighed for at simulere “Hvad nu hvis”-scenarier på en overskuelig måde, der sikrer, at kapacitetsplanlægning, anlægsinvesteringer og drift er afstemt med hinanden.

Værdiforøgelse med dynamisk masterplanning
Det er enkelt at udføre konsistente kapacitetsberegninger koblet til investeringer.

 • Når man bruger dynamisk masterplanning-værktøjet, udføres kapacitetsplanlægning og anlægsinvesteringsbudget i én integreret øvelse. Ændringer i kapacitet eller omfordeling af budgetter vil altid blive tilpasset.
 • Driftsresultater håndteres også for at give et fuldstændigt billede af det økonomiske resultat af investeringer og forbedringstiltag.

Et dynamisk værktøj:

 • Det er let at ændre på kapacitetsopgraderinger eller nye investeringer, hvad angår tidsplan, udstyrsstørrelse, anlæg i netværket, påvirkninger af driften osv. Det gør det muligt at gennemføre “hvad nu hvis”-scenarier og sikre, at planer er ajour på både kort og langt sigt.

Det leverer ALECTIA
En model, der giver dynamisk, hurtig og fleksibel planlægning af kapacitet, anlægsinvesteringer og drift.

 • Behov pr. vigtigste kapacitetstype baseret på kundens prognoseforudsætninger
 • Kapaciteter på vigtigste udstyr “as is” og planlagte investeringer
 • Allokering af kapacitetsbaserede investeringer til årlige anlægsinvesteringsbudgetter baseret på leadtime og kontraktbetalinger
 • Supplering med bemanding og forsyninger til beregning af driftsomkostninger
 • Beregninger af nødvenlig lageropbygning på et overordnet niveau
 • Transportomkostninger for at kunne vurdere fordelingen af produktionen til forskellige lokaliteter
 • Licens på modellen og support

Sådan gør vi
ALECTIAs team mobiliseres inden for en til tre uger efter, at en aftale er indgået.

 • Forud for besøg på stedet fremsender ALECTIA en liste over data, der skal bruges under besøget, så kundens team kan være klar
 • Den planlagte inddragelse af kundens nøgleressourcer er ca 0,5 -1 mand-dage pr. område (produktion, forpakning, forsyninger osv.)
 • Kundens data vil blive fyldt ind i modellen, idet de relevante personer sidder ved siden af ALECTIAs rådgiver under besøget
 • De planlagte investeringer vil blive revideret, når de er sat ind i modellen
 • Ved afslutningen af besøget afholdes en workshop, hvor modellen og resultaterne præsenteres med mulighed for “hvad nu hvis” simuleringer

Relateret arbejde
Baseret på dynamisk masterplanning kan ALECTIA- teamet hjælpe med at lave en fysisk udviklingsplan for virksomheden, således at der sikres et holdbart anlægslayout både på kort og langt sigt.

Hvis flere lokaliteter indgår i dynamisk masterplanning, kan en produktions- og distributionsstrukturanalyse foretages i tillæg til dynamisk masterplan.

contact
942
Peter Lau-Jensen
contact
943
Rolf Pedersen
contact
1050
Michael G. Behrens
contact
941
Olav Vind Larsen
1
2014-06-05 16:13:22
2014-06-05 14:13:22
publish
2014-06-09 11:22:31
2014-06-09 09:22:31
3
1340
service
DA
Proces
Bryggerier| Farma| Fødevarer| Industriel produktion| Mejerier
Opgradering af eksisterende anlæg
Til de mest komplekse projekter hører ændring eller flytning af eksisterende anlæg. Det vanskeligste er at sikre forsyningen til markedet. Antallet af produktionsstop skal reduceres. eller ideelt skal de helt undgås under genopbygningen.

Antallet af produktionsstop skal reduceres. eller ideelt skal de helt undgås under genopbygningen. En vellykket gennemførelse, fx i en sommerperiode, kræver detaljeret kendskab til de eksisterende anlæg, så man kan ændre på dem, og løbende fokus på planlægning og tidsplan for at kunne opretholde en stabil produktion i renoveringsperioden.

ALECTIAs konsulenter har arbejdet med opgraderinger af anlæg i hele verden og med små og store ombygninger. Vi tilbyder sagkundskab, erfaring og viden om mulige løsninger, og vi sikrer, at virksomhedens produktionsmål og andre krav til anlægget overholdes.

Eksempler på ydelser

 • Planlægning af den optimale langsigtede udvikling af et eksisterende produktionsanlæg
 • Opgradering og energioptimering af anlæggets køle- og procesventilationssystemer
 • Opgradering og energioptimering af produktionsbygninger, så de overholder internationale hygiejnestandarder
 • Flytning af proces- og forsyningsanlæg og udstyr på et eksisterende produktionsanlæg i løbet af et planlagt produktionsstop i ferieperioder
 • Optimering af lagerlogistik og virksomhedslogistik
contact
1050
Michael G. Behrens
contact
941
Olav Vind Larsen
contact
943
Rolf Pedersen
contact
942
Peter Lau-Jensen
1
2014-06-10 15:28:31
2014-06-10 13:28:31
publish
2014-06-10 15:28:31
2014-06-10 13:28:31
3
1114
service
DA
Proces
Bryggerier| Farma| Fødevarer| Industriel produktion| Mejerier
Optimering af produktionsomkostninger
ALECTIAs mål er, at I kan optimere produktionsomkostningerne ved øjeblikkelig handling.

Ekstra ressourcer
Igangsættelse af et optimeringsprojekt eller -program giver øjeblikkelige resultater, mere end hvad en ingeniør- og vedligeholdsgruppe ville kunne gennemføre i deres daglige arbejde.

En lærende organisation
I løbet af projektgennemførelsen kan jeres medarbejdere udvikle deres problemløsningsevner, indtil de selv kan drive processen.

Bæredygtig implementering og besparelser
Mange af de fundne initiativer er sikkert kendte, men er ikke blevet gennemført af forskellige årsager. Økonomisk motivering og ALECTIAs tilstedeværelse vil bidrage til, at der arbejdes proaktivt på at opnå besparelser på et bæredygtigt niveau.

Driftsforbedringer
Forbedring på kort sigt: Projekter, der høster lavthængende frugter, som regel med en reduktion (5-20 pct.) af de variable omkostninger samt cash flow forbedringer og en forbedring af driftsprocedurer.

Forbedringer er på langt sigt:

 • Etablering af metodik til vedvarende forbedring
 • Implementering af nye forretningsprocesser
 • Netværksoptimering

Driftsforbedringsprojekter er ofte en opfølgning på et ALECTIA auditerings- eller benchmarking-forløb. Et driftsforbedringsprojekt kan vare tre måneder eller en længere periode.

Det leverer ALECTIA

 • Kortlægning af de forretningsgange, der er omfattet
 • Definition af de fremtidige forretningsprocesser
 • Metoder, der kan gøre det lettere at realisere mål for forbedringer

ALECTIA tager kunden med på råd for at vurdere ressourcer og definere en tilgang, der giver hurtig tilbagebetaling på de ønskede forbedringer.

Sådan gør vi
Vores tilgang er procesdrevet og omfatter:

 • Gennemgang af de forretningsprocesser, der skal indgå i projektet
 • Involvering af hele organisationen og buy-in blandt interessenterne
 • Omfattende kommunikation gennem hele processen
 • Interviewdrevet idégenerering, der bæres af ALECTIAs videnbaserede input
 • Udvikling af fremtidige forretningsprocesser
 • Definition af roller og ansvar
 • Udvikling af implementeringsplan
 • Udrulning af forandringer

Benchmarking er et af de værktøjer, ALECTIA anvender til driftsforbedring.

ALECTIA tilbyder optimering af produktionsomkostninger på en resultatafhængig platform: Opex Optimus.

Kontakt os for en introduktion til programmet.

contact
1050
Michael G. Behrens
contact
943
Rolf Pedersen
contact
941
Olav Vind Larsen
contact
942
Peter Lau-Jensen
1
2014-06-03 14:35:41
2014-06-03 12:35:41
publish
2014-07-02 13:05:32
2014-07-02 11:05:32
3
1375
service
DA
Proces
Bryggerier| Fødevarer| Mejerier
Overflytning af produktion – planlægning
Større ændringer af supply chain-arealet kræver, at flere fagligheder inddrages i opgaven. De skal forestå udarbejdelsen af projektforslag, planlægning af kapacitetsoverførsel og lageropbygning, planlægning mod uforudsete hændelser og tæt opfølgning på udførelse af opgaven.

Værdiforøgelse med overflytning af produktion
Overflytning af produktion gør det muligt at lave ændringer i forsyningskæden uden stop i leverancerne til markedet. ALECTIA har med succes udført denne service ved:

 • Sammenlægning af produktionsanlæg
 • Omfattende opgraderinger af produktionsanlæg
 • Omstrukturerering af lager- og depotarealer
 • Indførelse af crossdocking-løsninger og omplacering af lagerbeholdning

Det leverer ALECTIA
ALECTIA leverer alle nødvendige serviceydelser ved flytning af produktion:

 • Projektledelse, herunder planlægning, mobilisering af ressourcer, projektgennemførelse og –opfølgning
 • Gennemgang af teknisk design, der sikrer, at planen er realistisk og gennemførlig
 • Udarbejdelse af et sæt indbyrdes forbundne kontrakter, som definerer entreprisegrænser og idriftsættelse
 • Ressource- og kapacitetsvurdering, der sikrer tilstrækkelige ressourcer gennem hele projektet
 • Kapacitetsplanlægning på SKU niveau, uge for uge, inklusive lageropbygning
 • Planlægning af uforudsete hændelser, herunder realtidssimulering af uplanlagte hændelser
 • Projektopfølgning og overvågning, der sikrer, at arbejdet skrider planmæssigt frem, og at der effektivt tages hånd om uforudsete hændelser med et minimum af ekstra udgifter
 • Test og idriftsættelse
 • Produktionsforøgelse

Sådan gør vi
ALECTIA teamet kan omfatte projektledere, brygmestre, ingeniører, specialister i planlægning af supply chain, samt økonomi- og kontrollerfunktioner. For at sikre en effektiv projektorganisation vælges teamet, så det matcher kundens ressourcer.

contact
941
Olav Vind Larsen
contact
1050
Michael G. Behrens
contact
943
Rolf Pedersen
1
2014-06-11 12:49:02
2014-06-11 10:49:02
publish
2014-07-02 12:11:57
2014-07-02 10:11:57
3
1449
service
DA
Proces
Bryggerier| Farma| Fødevarer| Industriel produktion| Mejerier
Procesdesign og projektering
Procesdesign og projektering er et af ALECTIAs kerneprodukter. Ekspertisen er udviklet over mange år og sætter ALECTIA i stand til at tilbyde innnovative procesløsninger for nye eller eksisterende anlæg. Vores erfaring sikrer, at vores design giver omkostningseffektive produkter bygget på best practice ingeniørmetoder, så produktions- og vedligeholdelsesomkostninger holdes på det lavest mulige niveau.

Hvordan procesdesign og projektering giver værdi
ALECTIAs erfarne ingeniører sikrer, at vigtige KPIer nås, og at der er styr på etableringsomkostningerne, så uforudsete omkostninger bliver så små som muligt. Når der investeres i kvalificeret projektering, undgås ukontrollable omkostninger og tidsforbrug, og det vil være en gevinst i det lange løb.

Det leverer ALECTIA
Hvad enten det drejer sig om et barmarksprojekt eller et eksisterende anlæg, er det afgørende at foretage en vurdering af kravene til procesdesign og projektering i samarbejde med kunden. Den skal tilpasses de projekteringsmål og øvrige målsætninger, der forudsættes for alle led i et projekts livscyklus.

ALECTIA har eksperter i netop jeres processer på alle niveauer, som kan supportere uanset indkøbsstrategi. De kan dække de tre hovedniveauer i ethvert projekt.

 • Konceptdesign for at få projektet godt i gang
 • Projektering for at opnå præcise tilbud
 • Detailprojektering, hvor der kræves et endeligt, fuldstændigt design, som opfylder kravene til dokumentation for et byggeprojekt

Eldesign og automation
ALECTIA kan også levere detailprojektering af el og automation med hensyntagen til  procestekniske forhold.

Alle projekter har mindst et vigtigt automations-område, som kan være meget kritisk.

Arbejdet i et team-miljø med projektlederen og procesingeniørerne sikrer udvikling af fuldt koordinerede løsninger, som lever op til både kundens og lovens krav.

ALECTIAs ingeniører har bred erfaring i at forestå udvikling af automationsanlæg og den tilhørende dokumentation, som bruges i software-produktion og validering.

Sådan gør vi
ALECTIA har teams i Danmark og i England som opererer på den globale scene. De anvender gennemprøvede beregnings- og udviklingsværktøjer i projekteringen. Tegninger er som regel i AutoCAD format med 3D modeller og layouts alt efter ønske.

contact
942
Peter Lau-Jensen
contact
941
Olav Vind Larsen
contact
943
Rolf Pedersen
contact
1050
Michael G. Behrens
1
2014-06-12 14:51:28
2014-06-12 12:51:28
publish
2014-06-12 14:51:28
2014-06-12 12:51:28
3
2123
service
DA
Proces
Farma| Industriel produktion| Fødevarer| Mejerier| Bryggerier
Procesventilation og industriel ventilation
I ALECTIA har vi omfattende erfaring med procesventilation og industriel ventilation. Vores erfaring spænder bredt fra general industriproduktion af kemikalier til produktion af sterile lægemidler.

Vi kan hjælpe med at vurdere, hvordan jeres ventilation kommer til at fungere bedst muligt. Vi kan indgå i jeres projektteam og identificere muligheder for at energioptimere jeres processer. Vi har mulighed for at lave CFD-simuleringer og termiske simuleringer, der vil give et godt visuelt billede af, hvor der er behov for optimering.

Udskiftning af udstyr
Hvis det viser sig, at der er behov for at udskifte udstyr, har vi erfaring med at sikre en effektiv udskiftning af gammelt og nedslidt udstyr. Vi kan udarbejde konkrete løsningsforslag til, hvordan gamle korroderede procesudsugningssystemer udskiftes med nye systemer i plastmaterialer.

Når gamle forsyninger til fx eksisterende montagelinjer skal nedlægges, sikrer vi, at der i projektet er indtænkt løsninger, så en midlertidig forsyning til andre montagelinjer kan bibeholdes.

Designkrav
I vores design er vi vant til i samarbejde med kunden at stille spørgsmål og afklare krav til forsyningerne og derefter sikre, at kravene bliver efterlevet på projektet.

Vi tænker desuden arbejdsmiljøforhold ind i jeres projekt og tilbyder specialister, der kan vejlede specifikt på dette område.

Grænseflader
Gennem hele projektet har vi erfaring med at håndtere grænseflader. Både når det gælder grænseflader mellem forskellige typer udstyr, men også grænseflader til andre dele af organisationen.

Opgavetyper
Vi har erfaring med forskellige typer opgaver, fx udskiftning af ventilationsanlæg, etablering af montageliner, design af centralstøvsugere og etablering af trykluft til brug i processen.

62
2014-06-30 16:50:06
2014-06-30 14:50:06
publish
2014-08-13 09:04:32
2014-08-13 07:04:32
3
1214
service
DA
Proces
Bryggerier| Fødevarer| Mejerier
Produktionsstrukturanalyse (PSA)
Giver produktions- og distributionsnetværket optimalt udbytte? Hvornår skal man konsolidere eller øge antallet af produktionssteder? Og hvilke gevinster og omkostninger involverer det? Disse kritiske spørgsmål kan man få svar på med en PSA, som sikrer pålidelige og faktabaserede strategiske beslutninger.

Det overordnede mål for en PSA er at optimere produktionsstrukturen ved at fastlægge den optimale placering af produktionskapaciteten og korrekt tildeling af produktionsressourcer.

Vores driftsoptimeringsalgoritme giver en optimal tidsplan for årsproduktionen – fordelt på uger/måneder – for en specifik produktionsstruktur.

Vi fastlægger tidsplanen ved at vurdere:

 • Antal anlæg og deres placering
 • Kapaciteter
 • Drifts-og transportomkostninger

Ud over at definere produktionstidsplan og enkelte driftsområder – pr. anlæg og / eller produkt – omfatter vores PSA også en vurdering af:

 • Kapacitetsudnyttelse
 • Flaskehalse
 • Produktivitetstal
 • Drifts-og kapacitetsomkostninger
contact
1050
Michael G. Behrens
contact
943
Rolf Pedersen
contact
941
Olav Vind Larsen
1
2014-06-04 15:17:04
2014-06-04 13:17:04
publish
2014-06-09 16:28:38
2014-06-09 14:28:38
3
1235
service
DA
Proces
Bryggerier| Fødevarer| Industriel produktion| Mejerier| Farma
Simulering af en designløsnings integritet
Ved udformningen af et nyt anlæg eller ændring af et eksisterende anlæg skal der tages mange beslutninger. Ofte er der modstridende interesser. Simulering kan teste virkningen af forskellige ideer og beslutninger - før man færdiggør sine designs.

Simulering – standardisering af komplekse beslutningsprocesser
Med ALECTIAs simuleringsmodel (LogiSim) kan man teste og validere ændringer af lagre og anlæg – før de sættes i værk.

Med modellen kan man:

 • Analysere driften under maksimal produktion
 • Validere, om der er den rigtige balance mellem lager og produktion, dvs. er der overkapacitet eller flaskehalse?
 • Se, om anlægget robust nok til at modstå udsving og nedbrud af udstyr
 • Teste forskellige muligheder for kapacitetsudvidelser

Hvad er fordelen?

 • Minimering af “overraskelser” under forøget og fuld produktion
 • Koordinering mellem ingeniører, drift og ledelse – alle ser samme billede
 • Minimering af risikoen for projektfiasko
 • Visuel efterprøvning af investeringsplaner

Det leverer ALECTIA
ALECTIA leverer en simuleringsmodel med integrerede driftstal.

Sådan gør vi
Holdet fra ALECTIA arbejder både i marken og hjemme og holder tæt daglig kontakt med alle niveauer i kundens organisation, så ingen detaljer overses.

 • Vi foretager interviews og workshops på stedet for at fastlægge procesforløb, kapaciteter, styring og behov
 • Vi holder regelmæssige statusmøder for at sikre, at kundens team er enig i den anvendte simuleringsmodel
 • Vi udvikler en model, der giver svar på kundens nøglespørgsmål
contact
935
Claus Fabricius
1
2014-06-05 13:41:17
2014-06-05 11:41:17
publish
2014-06-09 11:20:46
2014-06-09 09:20:46
3
1516
service
DA
Proces
Bryggerier
Smagspanel
ALECTIA har et af de bedste professionelle smagspaneler i verden til sensorisk analyse af øl.
http://www.alectia.com/wp-content/uploads/2014/06/bryg_smagspanel_900px.jpg

Smagspanelet startede i Alfred Jørgensen’s Laboratory (AJL) i 1881 og har dermed samlet erfaringer i over 100 år.

ALECTIAs nuværende smagspanel analyserer øl fra hele verden og har opnået ISO certificering, så vi er sikre på at behandle kundernes analyser hurtigt, systematisk og effektivt.

Det leverer ALECTIA
Et reference smagspanel:
ALECTIAs smagspanel analyserer ølprøver fra hele verden, hvilket betyder, at smagsanalysen ikke er farvet af tilknytning til enkelte lande eller brands.

En standard ALECTIA smagsprofilanalyse vurderer mere end 70 smagsstoffer og andre karakteristikker så som skum og uklarheder/småpartikler, og derved opnås en detaljeret og objektiv vurdering af brand og produkt.

For at opretholde vores ISO 9001 certificering bliver smagspanelet hyppigt trænet og testet i deres evne til at skelne og beskrive 70 + smagsvarianter og karakteristikker.

Fejlfinding baseret på sensoriske data:
ALECTIA har udviklet en ydelse til smagsforbedring baseret på multivariat statistisk analyse (MVA). Vores værktøj gør det muligt at indsamle og analysere sensoriske, proces- og laboratoriedata i en database. ALECTIA har gennemført flere projekter baseret på denne metode, der sikrer systematisk kortlægning af vægtige forbedringstiltag.

Den selvsamme ydelse er også nyttig for at forbedre skum, uklarhed/småpartikler, filtrerbarhed og andre parametre, der er afhængige af råvarer og procesindstillinger.

Sensorisk analyse af vareprøver:
Moderne bryggerier ønsker at have kontrol over hele supply chain, lige fra byg- og humledyrkning til øllet kommer i butikkerne.

ALECTIA kan hjælpe dig med at holde styr på kvaliteten. Vi indsamler systematisk data og prøver af produkter fra butikkerne til grundig analyse og sammenligner dem ved at vurdere de forskellige egenskaber, som forbrugerne finder vigtige.

Med vores standard profilanalyse sammenligner vi friske såvel som ældede prøver, og på basis af dem udarbejder vi en smagsstabillitetsanalyse. Vi leverer en grundig pdf-rapport kommenteret af en af vores brygkonsulenter.

contact
937
Jeppe Kieldsen
contact
936
Helena Sørensen
1
2014-06-16 14:59:38
2014-06-16 12:59:38
publish
2014-07-04 08:28:46
2014-07-04 06:28:46
3
1060
service
DA
Proces
Bryggerier| Fødevarer| Industriel produktion| Mejerier
Supply chain
Vi øger konkurrenceevnen gennem optimering af jeres supply chain og logistik.
http://www.alectia.com/wp-content/uploads/2014/06/supply_chain_map.png

Er lagerbeholdningen blevet for stor? Er der behov for at optimere distributionen? Hvilke kunder, kæder, kanaler og produkter tjenes der penge på? Kan lagerets indretning forbedres? Understøtter logistikken de rigtige kunder? Der opstår mange spørgsmål i den daglige drift – og vi kan svare på dem.

Det begynder med jeres marked og kunder!
Er der foretaget en prioritering af jeres kunder og produkter? Ved I, hvilke kunder og produkter der har værdi for jeres forretning? Spiller supply chain og logistik sammen med den viden?

Er der styr på den bærende efterspørgsel og supply chain?
Når det er afklaret, hvor og til hvilke kunder de forskellige produkter skal markedsføres, er det på tide at optimere sin supply chain og finde den rette balance mellem levering, produktion og distribution.

Nyt lager eller modernisering?
Indeholder det fremtidige netværk eksisterende lagre eller distributionscentre, som kræver modernisering, eller er det bedre at bygge nyt? Er intern logistik, processer og KPI’er på plads?

Kræves der IT-support – WMS, MES?
Hvordan styres lageret? Igennem jeres ERP system eller via et specialiseret WMS?

Distribution, ruteplanlægning og optimering
Hvordan opbygges distributionen bedst? Hvordan skal kunderne betjenes og i hvilken rækkefølge? Kan distributionsomkostningerne sænkes?

Det leverer ALECTIA
ALECTIA leverer en rapport, der indeholder de samlede resultater – afhængigt af det aftalte leveringsomfang.

Sådan gør vi
Teamet fra ALECTIA arbejder både i marken og hjemme og holder tæt daglig kontakt med alle niveauer i jeres organisation, så der ikke overses nogen detaljer.

 • Vi gennemfører interviews og workshops på stedet for at fastlægge mål og forudsætninger for planlægningen
 • Vi holder regelmæssige statusmøder for at sikre, at kundens team er enig i de udtænkte løsninger
 • Vi har standardskabeloner til spørgeskemaer, så alle relevante oplysninger indsamles på en standardiseret måde
 • Vi trækker på vores Best Practice database, der indeholder viden indsamlet gennem mange års supply chain- og logistikprojekter
 • Vi har alle de relevante værktøjer til rådighed for at kunne besvare jeres nøglespørgsmål
contact
935
Claus Fabricius
1
2014-06-02 14:33:31
2014-06-02 12:33:31
publish
2014-06-09 16:37:36
2014-06-09 14:37:36
3
1227
service
DA
Proces
Bryggerier| Farma| Fødevarer| Industriel produktion| Mejerier
Supply chain audit og tilstandsvurdering
Med en ALECTIA supply chain auditering kan man handle øjeblikkeligt for at forbedre sine driftsresultater. Værdien tilføjes i form af et sæt klare og præcise initiativer til forbedring af driften - fra råvaremodtagelse til lagerporten. En ALECTIA tilstandsvurdering giver kunden overblik over eksisterende udstyr, infrastruktur og bygninger og deres tilstand, set ud fra et værdiansættelses- og levetidsperspektiv.
http://www.alectia.com/wp-content/uploads/2014/06/supply-chain_web.jpg

Værdiforøgelse med ALECTIA supply chain audit

Vi ved, hvad kunden taler om:

 • En supply chain auditering foretages af konsulenter, der forstår kundens forretning i alle ender og kanter.

Kundens team sidder i førersædet:

 • En supply chain auditeringsproces skaber buy-in, fokuserer organisationen på optimering og sørger for, at der tages fat med det samme.

Tid er stadig penge:

 • En supply chain auditering giver ledelsen et efterprøvet beslutningsgrundlag for at forbedre omkostningseffektiviteten så hurtigt som muligt.

Det leverer ALECTIA
En omfattende PowerPoint præsentation, der detaljeret beskriver de områder, hvor omkostninger kan reduceres, spild elimineres, og ydeevne forbedres.

 • Alle de vigtigste områder med potentielle forbedringer indgår og beskrives
 • Forbedringstiltag kvantificeres
 • Den nødvendige tid og pris på løsning af problemerne stilles op
 • Der gives en ekspertvurdering af, hvordan man bedst prioriterer løsningerne

Sådan gør vi

 • ALECTIA-teamet mobiliseres inden for to til tre uger efter, at aftale er indgået
 • Projektleder ankommer til lokaliteten to dage før en audit for at etablere arbejdslokalet og informere ledelsen om arbejdsprocessen, herunder tidsplaner for møder og workshops
 • Teamet er til stede to uger
 • Før afrejse gives en afsluttende PowerPoint-præsentation med en ekspertvurdering af, hvordan man bedst prioriterer løsningerne
 • Der forventes ingen projektaktiviteter efter teamets afrejse

Værdiforøgelse med ALECTIA tilstandsvurdering
En tilstandsvurdering giver et samlet billede af et eksisterende produktionsanlægs tilstand, og man får et fuldstændigt overblik over aktivernes levealder og nødvendige udskiftninger.

Det leverer ALECTIA
En omfattende rapport og en PowerPoint præsentation, der detaljeret beskriver aktivernes tilstand, værdi og forventede levetid.

Sådan gør vi

 • ALECTIA-teamet mobiliseres inden for to til tre uger efter, at aftale er indgået
 • Teamet er til stede mellem 2 dage og en uge, afhængigt af anlæggets størrelse
 • Før afrejse gives en afsluttende PowerPoint-præsentation med en ekspertvurdering af, hvordan man bedst prioriterer løsningerne
 • En rapport fremsendes i løbet af 5 arbejdsdage
contact
1050
Michael G. Behrens
contact
941
Olav Vind Larsen
contact
1222
Frank Nyegaard
contact
942
Peter Lau-Jensen
1
2014-06-05 13:12:41
2014-06-05 11:12:41
publish
2014-10-20 16:56:24
2014-10-20 14:56:24
3
1452
service
DA
Proces
Bryggerier| Farma| Fødevarer| Industriel produktion| Mejerier
Tapperi og forpakning, lagersystemer
http://www.alectia.com/wp-content/uploads/2014/06/proces_logistik_automation_900px.jpg

Tapperidesign
Når man står over for et komplekst og et omkostningstungt tapperianlæg, er det afgørende at sikre sig, at den kommende investering giver de laveste totale ejeromkostninger, før man foretager de afgørende investeringer. Det er lige præcis, hvad ALECTIAs tapperidesign drejer sig om.

Bæredygtighed i tapperier
ALECTIA kender dagsordenen for bæredygtighed og ved, hvad det kræver at få et tapperianlæg tilpasset krav til ressourceforbrug, miljøaspekter og optimalt arbejdspladsdesign.

Vi gør det let for leverandørerne at komme med den laveste pris
ALECTIA sikrer, at specifikationerne er udfærdiget, så det er muligt at få sammenlignelige tilbud fra de aktuelle leverandører på lige netop det, der er brug for. Hverken mere eller mindre. ALECTIAs konkurrencedygtige udbudsproces vil i nogle tilfælde kunne spare kunden op til 25 pct.

Det leverer ALECTIA
ALECTIA leverer designdokumentation, som udgør et solidt grundlag for den efterfølgende projektudførelse.

 • Layout-koncepter, der er planlagt, så de sikrer tankefrihed og kreativitet på alle niveauer i projektet
 • Specifikationer, som er opnået gennem avancerede beregningsmodeller for dimensionering af tappelinjer og nøgleudstyr
 • Udbudsdokumenter, som er dannet ud fra standardiserede skabeloner, hvor alle relevante specifikationer er med
 • Driftsomkostningsprognoser baseret på kalkulationsmodeller for nøgleudstyrsparametre og forbrug af el, varme, vand, CO2, luft, osv.
 • Beskrivelse af grænseflader til bygninger inkl. design af gulve, dræn, ventilation, støj, lys, osv.

Sådan gør vi
ALECTIA stiller konsulenter og ingeniører til rådighed med mange års projekterfaring. Vi fokuserer både på kundens forretning og de tekniske krav. Vores team arbejder i marken og hjemmefra og er i tæt daglig kontakt med alle niveauer i kundens organisation.

 • Vi foretager interviews og workshops på stedet for at fastsætte mål og planlægningsforudsætninger
 • Vi holder regelmæssige statusmøder for at sikre, at vi er på linje med vores kunde om de løsninger,man er kommet frem til
 • Vi udfordrer kundens organisation og holder fokus på kvaliteten af de færdige løsninger
 • Vi bruger vores unikke 8-fasers projektmodel for at sikre, at der ikke er noget der overses, og at tappelinjen kommer til at udgøre de lavest mulige totale ejeromkostninger i forhold til de specifikke krav og behov
 • Vi tjekker alle ideer op mod vores best practice database, som indeholder viden opsamlet gennem mange års velgennemførte tapperiprojekter

Design af lagersystemer
Giver lagersystemet anledning til hovedpine? Er det overfyldt, overbemandet og over budget? Med ALECTIAs lagerdesign kan det ændres til en problemfri og effektiv logistisk lagerenhed, som er indrettet, så produktionen bliver mere effektiv og opfylder jeres kunders ønsker på et konstant højt serviceniveau.

Formålet med et lagerdesign er at fastlægge den optimale størrelse, planlægge de logistiske flows og minimere driftsomkostningerne, samtidig med, at der er fokus på de ansattes sikkerhed og opretholdelse af det krævede serviceniveau.

Værdiforøgelse med et lagerdesign
Når vi kigger på alle aspekter af supply chain:

 • er lageret det afgørende led mellem produktion og distribution, og det må ikke være det svageste led. Så når lageret skal designes, ser ALECTIA kundens supply chain som en helhed. Denne holistiske tilgang sikrer, at lagerkapaciteten og udstyrsløsningerne til enhver tid lever op til kundens krav.

Størrelsen betyder noget:

 • ALECTIA bruger modelværktøjer til at beregne kapaciteter, så lagrene kan rumme sikkerhedslager, buffer-lager og spidsbelastningslager, mens man samtidig holder fokus på krav til færdigvarer, tomgods, PCS lager, forsendelse, behandling af returgods osv. på den mest optimale måde.

At jævne svingene ud:

 • For at understøtte effektiviteten og optimal udnyttelse af pladsen, skal layoutet afspejle kompleksiteten i lagerets funktion. ALECTIA indretter altid lagerarealer til det aktuelle vareudbud og de forskellige produktopdelinger. Den totale løsning omfatter alle detaljer som fx funktionsarealer til ompakning, ordrepluk, forsendelse og vedligeholdelse af gaffeltrucks. Ved placering i logisk orden med rette linjer spares man for trafikale knudepunkter, og lagerarbejderne skal ikke foretage lange zigzag-ture.

Bæredygtig logistik:

 • ALECTIA kender agendaen for bæredygtighed og ved, hvordan miljøaspekter og godt arbejdspladsdesign påvirker lagerets effektivitet og den interne logistik på en produktionsvirksomhed.

Alle udgifter medregnet:

 • Er niveauet for automation det rette? Afvejning af omkostninger til arbejdskraft, byggegrund og byggeri mod de forskellige teknologier og serviceniveauer, der kræves, er en kerneydelse i vores lagerdesign.
 • ALECTIA har planlagt og indført højautomatiske løsninger som fx højlagre, monorailsystemer, AGV systemer og automatiske ordrepluk- systemer.

Det leverer ALECTIA
ALECTIA leverer en designdokumentation, som indeholder layout-tegninger og logistik og flowmønstre, sammen med alle de beslutningsstøtte-dokumenter, som understøtter designet.

 • Detaljerede beregningsmodeller for dimensionering af lagersektionerne og for vurdering af transportkapaciteter, bemanding, lastekapaciteter osv.
 • Layoutmodeller for konceptdesign og detailprojektering af lagersystemer
 • Standarder for grænsefladen til bygninger med design af gulve, ventilation, belysning, halvtag etc.

Sådan gør vi
ALECTIA teamet arbejder i marken og hjemmefra og er i daglig kontakt med alle niveauer i kundens organisation for at sikre, at ingen detaljer bliver overset.

 • Vi foretager interviews og workshops på byggepladsen for at fastsætte mål og planlægningsforudsætninger og for senere at diskutere kapacitetsmodeller
 • Vi holder regelmæssige statusmøder for at sikre, at vi er på linje med kundens team om de løsninger, man er kommet frem til
 • Vi har standardskabeloner for udbudsmateriale, som sikrer, at der tages hensyn til alle relevante specifikationer
 • Vi trækker på vores Best Practice database, som indeholder viden opsamlet gennem mange års velgennemførte logistikprojekter
contact
1050
Michael G. Behrens
contact
942
Peter Lau-Jensen
contact
941
Olav Vind Larsen
contact
943
Rolf Pedersen
1
2014-06-12 15:13:59
2014-06-12 13:13:59
publish
2014-07-03 10:59:27
2014-07-03 08:59:27
3
1442
service
DA
Proces
Bryggerier| Fødevarer| Mejerier
Teknisk serviceaftale – ALECTIA som husrådgiver
En teknisk serviceaftale med ALECTIA giver sikkerhed for hurtig og let assistance fra erfarne specialister.

Værdiforøgelse med en teknisk serviceaftale
Værdien i en teknisk serviceaftale består i den sikkerhed, der er i til hver en tid at kunne få assistance fra erfarne eksperter, når man skal håndtere uventede udfordringer i produktionen / supply chain.

Det leverer ALECTIA
Fejlfindingsassistance:

 • Vores eksperter hjælper jer til at kunne udpege den underliggende årsag til et givet problem og løse uforudsete produktionsproblemer i jeres supply chain.

Sikkerhed for produktkvalitet:

 • Vores eksperter og ALECTIAs smagspanel kan assistere ved at se på årsagerne til evt. kvalitetsproblemer og komme med forslag til udbedring.

Gennemgang af jeres supply chain:

 • En ALECTIA konsulent gennemgår jeres produktionsanlæg for at finde og foreslå mulige forbedringer, der kan sikre jeres produktionsintegritet. For eksempel kan specialister inden for det pågældende felt foretage en fagfællevurdering af en foreslået løsning.

Sådan gør vi
Som regel bliver en teknisk serviceaftale med ALECTIA indgået for en treårig periode og kan tilpasses, så den inkluderer andre ydelser efter behov.

contact
1050
Michael G. Behrens
contact
943
Rolf Pedersen
contact
941
Olav Vind Larsen
1
2014-06-12 14:06:12
2014-06-12 12:06:12
publish
2014-06-12 14:06:12
2014-06-12 12:06:12
3
1377
service
DA
Proces
Bryggerier| Farma| Fødevarer| Industriel produktion| Mejerier
Udbud og projektopfølgning
10 ud af 10 professionelle indkøbere tror de har indgået den bedste aftale. Kun 1 har ret. Formålet med et udbuds- og kontraktforhandlingsforløb er at nå frem til det rette udstyr til den rigtige pris.

Værdiforøgelse med et udbuds- og forhandlingsforløb
Ingen smuthuller:

 • ALECTIA leverer et gennemarbejdet sæt af indbyrdes forbundne kontrakter, der klart og tydeligt definerer leveringstid, pris og leveringsomfang i forhold til krævet funktionalitet, kapacitet, effektivitet og kvalitet. Derved undgås ubehagelige overraskelser og overpriser fra leverandørernes side.
 • ALECTIAs arbejdsproces sikrer stort engagement hos teamet.

I får fordel af andres fordel
Et udbudsforløb gennemført af ALECTIA gør bygherrens  risiko mindre. Uklarheder bliver afdækket inden kontraktforhandlingerne, og derved kan der opnås en lavere kontraktpris.

Selv de dygtigste har fordel af rådgivning
Kundens organisation assisteres af ALECTIAs eksperter gennem den tekniske del af forhandlingerne.

Det leverer ALECTIA
Et kontraktdokument inkl. kontraktbilag, hvor alle detaljer er tænkt ind, klart til underskrift.

 • Et veldefineret sæt af tilbudsvurderingsrapporter til evaluering af de modtagne tilbud i forhold til omfang og pris.
 • Mødereferater fra kontraktforhandlinger med mulige leverandører.
 • De færdige kontraktdokumenter.
 • Udbudsdokumenter, som har været ude hos mulige leverandører, bliver vurderet og rettet til. Hvis de ikke er udarbejdet af ALECTIA, er formålet at tjekke definitionerne på entrepriseafgrænsning, fordi vi ved, at upræcise definitioner kan føre til kraftigt øgede omkostninger i løbet af projektgennemførelsen.

Sådan gør vi
ALECTIAs eksperter arbejder tæt sammen med jeres organisation på alle niveauer både på byggepladsen og hjemmefra. ALECTIAs team på pladsen kan trække på kolleger fra vores kontorer rundt omkring i verden.

 • Vi arrangerer workshops på byggepladsen for at evaluere det udarbejdede og udsendte udbudsmateriale
 • Vi holder strukturerede møder, hvor vi diskuterer den udarbejdede tilbudsvurderingsrapport
 • Vi deltager i forhandlinger med udvalgte leverandører
 • Vi holder en afsluttende workshop, hvor kontraktdokumenterne færdiggøres

Projektopfølgning
Har I nogensinde undret jer over, at alle leverandørernes spørgsmål først dukker op, efter at kontrakterne er underskrevet?

I projektopfølgningsperioden koordinerer og tjekker ALECTIA alle forhold lige fra underskrivelse af kontrakterne til endelig levering.

ALECTIAs projektopfølgningsforløb skal sikre mod overraskelser, forsinkelser og løbske omkostninger, som kunne opstå i et projekts byggefase.

I ønsker, at jeres nye udstyr er på plads til tiden, og at leveringsomfang og kvalitet er som specificeret. ALECTIA fungerer som et bindeled til leverandørerne i detailprojekterings- og fremstillingsfaserne. Det skal sikre designkoordination mellem alle de forskellige kontrakter og leverandører.

Værdiforøgelse med et projektopfølgningsforløb
Til tiden og i orden:
Projektopfølgningsproceduren sikrer, at anlægget ankommer til tiden og i en sådan stand, at det hverken medfører forsinkelser eller ekstra udgifter.

Hvis det ikke er i orden, må der være noget galt:
ALECTIA lægger et stort arbejde i at involvere jeres folk i gennemgangen af detailprojekteringsdokumentationen og i off-site tests. Formålet er at sikre et højt engagement hos teamet og overførsel af værdifuld viden.

Det leverer ALECTIA
ALECTIA leverer et omfattende sæt dokumenter vedrørende leverancen af det nye udstyr.

 • Al detailprojekteringsdokumentation fra leverandørerne gennemses og godkendes af ALECTIA.
 •  Vigtige designkoordinationsmøder mellem de forskellige leverandører og ALECTIA planlægges, afholdes og dokumenteres.
 • I holdes hele tiden informeret om fremdrift på arbejdet i korte, overskuelige og præcise rapporter.
 • Efterhånden som detailprojektering og produktion skrider frem, inspiceres udstyr og styresystemer, og når det er relevant, afholdes tests hos leverandørerne. I holdes orienteret i detaljerede rapporter.
 • Jeres arbejdsmiljøregler gøres klare og tydelige og håndhæves over for eller gennem leverandørerne.

Sådan gør vi

 • ALECTIA er i stadig dialog med udstyrsleverandører og entreprenører for at sikre levering, gennemgang og tilbagemeldinger på designdokumentationen.
 • Vi kontrollerer alle interessenters aktiviteter op imod den overordnede tidsplan.
 • ALECTIA besøger leverandørernes produktionsanlæg for at inspicere kvaliteten af det fremstillede udstyr og for at deltage i fabriksafprøvning af dets funktionalitet, kapacitet og kvalitet.

 

wedada

contact
942
Peter Lau-Jensen
contact
1050
Michael G. Behrens
contact
941
Olav Vind Larsen
contact
943
Rolf Pedersen
1
2014-06-11 13:03:14
2014-06-11 11:03:14
publish
2014-06-11 13:27:26
2014-06-11 11:27:26
3
1
2014-05-30 13:31:32
2014-05-30 11:31:32
publish
2014-10-02 13:30:21
2014-10-02 11:30:21
Bryggerier
556
Home
Forside
forside
593
Services
Ydelser
ydelser
555
Projects
Projekter
projekter
560
Career
Karriere
karriere
558
About
Om ALECTIA
om alectia
766
Cookies
Cookies
cookies

Hovedkontor
ALECTIA A/S
Teknikerbyen 34
2830 Virum
Danmark

Hovednummer
T: +45 88 191 000
E: info@alectia.com

CVR-nr. 22 278 916

 

Aarhus
ALECTIA A/S
Skanderborgvej 190
8260 Viby J
Danmark

Kolding
ALECTIA A/S
Jupitervej 1
6000 Kolding
Danmark

Odense
ALECTIA A/S
Sverigesgade 5, 1.
5000 Odense C
Danmark

 

 

England
ALECTIA Ltd
Kings Ride Court
Kings Ride, Ascot
Berkshire, SL5 7JR
United Kingdom

T: +44 1344 567 300
E: uk@alectia.com

Registered in England 1250443

 

http://www.alectia.com/da/om-alectia#!nyhedsbreve
http://www.linkedin.com/company/alectia